fbpx
Skip to content Skip to footer

Ang Tamang Pag-inom ng Pills para sa First Timers

Siguraduhing hindi kayo buntis bago uminom ng pills.

Kung first time pa lamang po kayong iinom ng pills, ipinapayo po naming magpa check-up po muna kayo sa midwife, nurse or doctor. Aalamin po ng mga nabanggit na health workers kung maari ang pills sa kasalukuyang kalusugan ninyo at tuturuan po nila kayo kung papaano ang tamang pag-inom ng pills.

Kung first time pa lamang po kayong iinom ng pills, ipinapayo po naming magpa check-up po muna kayo sa midwife, nurse or doctor. Aalamin po ng mga nabanggit na health workers kung maari ang pills sa kasalukuyang kalusugan ninyo at tuturuan po nila kayo kung papaano ang tamang pag-inom ng pills.

Sa mga pagkakataong walang available na health workers sa inyong  lugar, ganito po ang tamang paggamit ng oral contraceptive pills. Una, siguraduhing hindi kayo buntis bago uminom ng pills. Ang tamang pag-inom kung first timer po kayo ay sa unang limang araw ng regla ninyo.

Safe na po kayo kapag nag-umpisa kayo sa unang limang araw ng regla ninyo at hindi na kailangang maghintay ng pitong araw bago makipagtalik. Maaari rin namang mag-umpisang uminom ng pills kung tapos na ang inyong regla. Siguraduhin lamang na hindi kayo buntis at walang unprotected na pagtatalik na nangyari bago mag-umpisa ng pills.

Kung nag-umpisa po kayong uminom ng pills ng tapos na ang regla ninyo, dapat maghintay kayo ng 7 days na nakainom ka na ng pills bago kayo makipagtalik, o gumamit muna ng condom sa loob ng pitong araw.  Kapag hindi po ninyo nasunod ang mga instructions na ito ang “chance ” ninyong mabuntis ay malaki.  Inumin ang pills araw-araw at sa parehas na oras. Pagkaubos, umpisahan ang susunod na pakete ayon sa instruction para sa klase ng pills na iniinom ninyo.

Nakasulat po sa instruction leaflet ang tamang pag-inom ng pills. TANDAAN, kapag hindi tama ang pag-inom ng pills, nababawasan o nawawala ang bisa nito, at malaki na ang chance na mabuntis.  Para sa listahan at presyo ng mga pills sa Pilipinas, pumunta sa ating website sa https://rh-care.info/pills-prices.

* * * * *

Kung kailangan mo ng serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, maaari kang maghanap ng Family Planning Providers na malapit sa iyo sa pamamagitan ng paggamit ng aming HEALTH FACILITY LOCATOR. I-input lamang ang iyong lokasyon, pagkatapos ay piliin ang “Family Planning Services” at i-click ang search button. Ang mga resulta ay magpapakita ng mga health facilities na nagbibigay ng family planning services  sa loob ng 10 kilometro radius mula sa iyong lokasyon.

Talk to us.


If you have questions, you can talk to us privately through our Facebook Messenger. This service is free.

Ask here